Äldreboenden

Vi har fått förtroendet att ansvara för läkarinsatsen på flera äldreboenden i Stockholms region. Vår verksamhet sträcker sig från Sigtuna i norr till Haninge i Söder. Våra läkare är specialister i geriatrik och har många års erfarenhet inom geriatrik och palliativ vård. Vårt mål är att alla våra äldreboenden ska besökas minst en gång i veckan av samma läkare för att skapa kontinuitet och ökad trygghet.

Den ansvarige läkaren finns tillgänglig på telefon vardagar 08.00-17.00. Under övriga tiden på dygnet och helger, erbjuds boenden hjälp genom jourhavande läkare.

Om du som patient eller anhörig vill komma i kontakt med ansvarig läkare, hör du av dig till ansvarig sjuksköterska på äldreboendet som förmedlar kontakten.