Välkommen till Geriatrik Specialisten

Med kvalité i fokus

Läkartjänster enligt avtal med
Region Stockholm.

Vi har avtal med Region Stockholm (f.d. SLL) för att bedriva läkarinsatser
inom SÄBO (särskilt boende) i hela Stockholms län.

Vi har även samverkansavtal med
kommuner och stadsdelar.

Nyheter kring Covid-19:

    • Rådande besöksförbud på äldreboenden på grund av corona upphävt f.o.m 1a Oktober.
    • Ring 113 13 om du har frågor om coronaviruset.
    • I nuläget samordnas all undersökning och provtagning via infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.